ק.מ.י- קרב מגן ישראלי
הגנה עצמית וקרב פנים אל פנים
קרב מגן ישראלי-שיטת לחימה ישראלית, הנועדה לשם הגנה עצמית התמודדות בקרב פנים אל פנים. השיטה מבוססת על התנועות הטבעיות של גוף האדם ומצטיינת בפשטותה, במהירותה וביעילותה. השיטה מודרנית ומתאימה עצמה לסכנות העכשוויות. יעילותה הוכחה בזרועות הביטחון ובאוכלוסיה האזרחית.
ק.מ.י. - העמותה לקרב מגן ישראלי - השיטה האפקטיבית להגנה עצמית וקרב פנים אל פנים